[Burichan] [Futaba] [Nice] [Pony]  -  [WT]  [Home] [Manage]
Why are eleven paragraphs of bacon metaphor even necessary to explain one's sexuality.
[Return] [Entire Thread] [Last 50 posts]
Posting mode: Reply
Name
Email
Subject   (reply to 7645)
Message
File []
Embed   Help
Password  (for post and file deletion)
  • Supported file types are: DAT, GIF, JPG, MP3, MP4, PNG, SWF, WEBM
  • Maximum file size allowed is 12500 KB.
  • Images greater than 250x250 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 4667 unique user posts. View catalog

File 128411391839.png - (516.67KB , 800x917 , CENZOPAPA.png )
7645 No. 7645 ID: 2d7b8f

o chuj tu chodzi
35 posts omitted. Last 50 shown. Expand all images
>>
No. 22929 ID: 0ac9f3

podbijam xD
>>
No. 22932 ID: 74f903

niech jan paweł drugi wypierdala
>>
No. 23007 ID: a6ba7d

>>17493
podbijam
>>
No. 23354 ID: 74f903

kurwa wojtyła wypierdalaj bo pojade do watykanu, wyjme twoje truchło z trumny i ci tak najebie że kurwa twoja matka boska cie nie pozna
>>
No. 23552 ID: e09397

no elo wpadłem tu przez google
co tu sie dzieje ja nawet nie xDDDD
>>
No. 23581 ID: a7d3c0

Lᴇɢᴀʟɪᴢᴇ podbijam
>>
No. 23902 ID: 74f903

prawilny bump, jan paweł 2 to pedofil jebany
>>
No. 24107 ID: b59bfb

bump
>>
No. 24109 ID: 74f903

papież wybrany a dzieci nadal niewyjebane
>>
No. 24217 ID: 74f903

kurwo szmato katolicka pierdolony rowolizie wypierdalaj na górę xD niech ci popiełurzko chuja odgryzie
>>
No. 24247 ID: 5b491b
File 136510609652.png - (200.87KB , 500x321 , waleń z papierza.png )
24247

łuuuuu

mmmmm
>>
No. 24279 ID: 74f903

jebać papieża bo on kurwom jest xD
>>
No. 24377 ID: 74f903

Magik, skocz po frugo.
>>
No. 25279 ID: 246529

jebać papierza
>>
No. 25421 ID: 7b680f

caua polzka katolitzka
>>
No. 25539 ID: 7b680f

podbijam
Erischan [']
>>
No. 25798 ID: 7b680f

Zawsze i wszędzie KAROL WOJTYŁA jebany będzie!
>>
No. 25845 ID: a29693

>>25798
how long are you going to keep talking to yourself
>>
No. 25972 ID: ef1533

bump xD
>>
No. 26018 ID: 0ff3ad

Seba mama na obiad woła.
>>
No. 26031 ID: b83115
File 139596410940.gif - (249.96KB , 460x288 , elo papaj kremówki.gif )
26031

kremóweczka

dwukropek i trójka :3
>>
No. 26164 ID: 36214c
File 139813748188.jpg - (22.53KB , 283x400 , pope-john-paul-2.jpg )
26164

Never stop poping, m90
>>
No. 26230 ID: d0df75

postuje w epickim
>>
No. 26455 ID: ce75a6
File 140424589888.jpg - (36.71KB , 590x506 , 10172845_1411982052412039_2792151991571932962_n.jpg )
26455

anuncjo skurwesyny XD
>>
No. 26493 ID: a37783

jan paweł drugi nasrał mi do ula, czy pszczoły od tego zahorujo?
>>
No. 26503 ID: 9fabea
File 140582953881.jpg - (6.05KB , 250x250 , 1405053092902s.jpg )
26503

JAMNICZEK RIP
https://www.youtube.com/watch?v=D_h2G6QMMjA
https://www.youtube.com/watch?v=v0g5QbWTkLo
>>
No. 26695 ID: ed2eec

bump
>>
No. 26845 ID: 49de51
File 141746503152.jpg - (2.25MB , 3315x2486 , kurwadup.jpg )
26845

nienawiść do papieża wyniosłem z domu, prawosławnego domu.
>>
No. 26911 ID: d674bc
File 142006826510.gif - (0.98MB , 319x227 , 1416848955016.gif )
26911

The fuck is it with Pollacks and the Pope.
>>
No. 26918 ID: 3f6dfc

>>26911
Death to pedophiles!
>>
No. 26972 ID: d462d7

co tu sie odkurwia xD
>>
No. 26975 ID: 13cd06

>>26911
because at one time they where pope
>>
No. 26995 ID: 3f6dfc
File 142386971881.jpg - (256.41KB , 800x1199 , popin.jpg )
26995

WHERE THE POPES AT
>>
No. 27011 ID: 0d2626
File 142433370911.jpg - (68.25KB , 816x773 , url.jpg )
27011

Nie mówię po polsku, to jest tłumaczenie maszynowe.
>>
No. 27012 ID: 3f6dfc

1 pope 1 church
>>
No. 27036 ID: 3d70dc
File 142715008655.jpg - (59.74KB , 600x800 , tumblr_nauxo7Z0zY1tkrnf4o1_1280.jpg )
27036

Do anons know that it's gonna be like 10th anniversary ov his death soon? Where do I get to buy such delicious kremówkas von Wadowice or how to maek some myself?
>>
No. 27037 ID: 3d70dc

Gotta celebrate
>>
No. 27039 ID: c373b3

Long live pope John Paul the Second!
>>
No. 27042 ID: e46098
File 142798747148.jpg - (41.94KB , 395x478 , 1601394_915596825118782_4220276626966934326_n.jpg )
27042

Celebration tough
>>
No. 27104 ID: c373b3

Jan Paweł II - pedofil za życia, pedofil po śmierci.
>>
No. 27661 ID: 3ab3b1
File 145477379194.gif - (808.31KB , 420x244 , PAPAJ V8 DOHC szybciej.gif )
27661

>2016
>ten fred nadal jeździ
>>
No. 27693 ID: 01abc4

Jana Pawła II powinno się jebać aż go kukle będą swędziały.
>>
No. 28423 ID: ee1c2c

Kutas Jana Pawła II
>>
No. 28424 ID: 78cf6f

Jan Paweł II pierdolony pedał
>>
No. 28545 ID: ee1c2c
File 149920368150.jpg - (163.14KB , 720x702 , comment_LGWHQg7VtrcAablwfPhDOOzFdYwwm1kK.jpg )
28545

>>7645
>>
No. 28809 ID: 3a0bd9
File 150867088481.gif - (331.56KB , 240x160 , 79a.gif )
28809

Pope is life, Pope is love.

22 October 1978 -> 2017
>>
No. 28862 ID: f9601c

Już 2018 a Jan Paweł II nadal nie marszczy freda bo nie żyje.
>>
No. 28886 ID: 02d528

The pope is a heretic and must be burned as such.
>>
No. 28990 ID: 6fc27f

tostuję w antycznym
>>
No. 29185 ID: 249ceb

czemu zawsze znajduję ten fred w google xD
[Return] [Entire Thread] [Last 50 posts]

Delete post []
Password  
Report post
Reason